Om oss

Folk AS ble etablert i 2004 – og er et norskeid firma.
Vi har spesialisert oss på å skaffe dyktige folk innen tekniske og administrative fagområder til prosjektbaserte, midlertidige og faste stillinger.

Siden oppstart har vi arbeidet målrettet med å være en foretrukket samarbeidspartner for både kunder og konsulenter - blant annet gjennom langsiktig oppbygging av gode relasjoner, samt høy fokus på kvalitet og etikk.

Våre kjerneverdier kjennetegner Folk

Kaffekopp

Personlig

Vi har en personlig stil ovenfor våre kunder og konsulenter, noe vi mottar gode tilbakemeldinger på. God kjennskap og oppfølging av både kunder og konsulenter skaper godt grunnlag for et vellykket oppdrag/rekruttering.

Spring

Fleksibel

Vi tilpasser oss den enkelte kundes og konsulents behov på en personlig og naturlig måte, og fokuset er alltid å være så fleksibel som mulig for begge parter.

Engasjert

Engasjert

I tillegg til å være engasjerte i arbeidet vi utfører, er samfunnsengasjement viktig for oss i Folk AS.
Vi har i mange år vært en fast støttespiller for Prosjekt Håpet, et privatdrevet barnehjem i Brasil. Vi støtter også andre tiltak og organisasjoner i løpet av året.

Etisk

Etisk

Vi legger vekt på å være en seriøs samarbeidspartner. Det til en hver tid å holde oss oppdaterte på gjeldende lover og regler, samt å etterfølge disse, er en selvfølge. Vi setter vår styrke i å tenke etikk i alt vi gjør – til det beste for våre ansatte, våre kunder og oss selv.